Heeft uw computer met Windows 10 slaapproblemen: moeite met slapen of juist met wakker worden? Hier een aantal tips:

  • zorg dat het BIOS en de hardwaredrivers actueel zijn;
  • controleer de BIOS-instellingen;
  • voer de ingebouwde Windows Probleemoplosser Engeriebeheer uit;
  • test of het uitschakelen van [fast startup aka hybrid shutdown] het probleem oplost.

Opdrachtregels

  • Windows 10 Probleemoplosser voor [Powerissues] starten: msdt.exe /id PowerDiagnostic.
  • Hibernation in- en uitschakelen: powercfg.exe /hibernate [on/off]. Hybernation is noodzakelijk voor  hybrid shutdown aka fast startup.
  • Initieer een volledige shutdown: shutdown /s /f /t 0.

Terminologie

De terminologie rondom het slapen en sluimeren van de computer kan verwarrend zijn. Zo wordt er een onderscheid gemaakt tussen sluimeren en slapen, waarbij sluimeren de meest energiezuinige stand is. Verder zijn er drie slaapstanden te onderscheiden.

Verwijzingen