Mailspring

Een openbron e-mailapplicatie voor Mac, Linux en Windows.