Doelen van de handleiding: de diverse adresboeken in je OX-applicatie vinden.

Globaal zijn er drie soorten adresboeken binnen de OX-applicatie. Persoonlijke, gedeelde en publieke adresboeken.

Er is standaard één publiek adresboek beschikbaar met daarin automatisch alle bestaande adressen van @pgschouwenaanzee.nl. Je kunt zelf persoonlijke en gedeelde adresboeken aanmaken. Er is één persoonlijk adresboek dat automatisch gevuld kan worden: "Verzamelde adressen".

Klik op de geel omcircelde knop, om het apps-menu te openen.
Klik op adresboek om de OX-adresboekapplicatie te openen
In de linkerkolom zien we de diverse adresboeken.
Klik op "Mijn adresboeken" om de onderliggende adresboeken zichtbaar te maken. In dit geval zien we adresboek genaamd "Contacten" en adresboek "Verzamelde adressen".

Volgende handleiding: contact toevoegen.