Het is mogelijk om vanuit een post/artikel via een link direct te verwijzen naar een andere pagina. Dit kan met behulp van het veld "SEO-alias", te vinden in het tabblad "Algemeen".

De links wordt dan "https://www.kerkopschouwen.nl/[tekst uit het veld SEO-alias]". Totdat we live zijn, is de url echter "https://www.kerkopschouwen.nl/prelive/[tekst uit het veld SEO-alias]"

Let op, dit werkt niet voor alle berichten. Actieve berichten onder "Bestuur" (actief en zichtbaar) zijn direct te benaderen, evenals berichten in de categorie "Diversen" (actief en niet zichtbaar).