Calc is een zogenaamd spreadsheet programma, waarin je gegevens in vakjes kunt plaatsen die geordend zijn in een of meerdere tabbladen van rijen en kolommen.

Navigatie tussen de tabellen is vergelijkbaar met andere invoerschermen. Selecteer (met de muis) een cel waarin je iets wilt invoeren en start met de invoer. Je kunt navigeren om de pijltjestoetsen, maar ook met de volgende reguliere toetcombinaties:

  • Gebruik 'Tab' om de invoer af te ronden en naar de volgende cel in de rij te gaan. Gebruikt 'Shift'+'Tab' om naar de vorige cel in de rij te gaan.
  • Gebruik 'Enter' om de invoer af te ronden en naar de volgende cel in de kolom te gaan. Gebruikt 'Shift'+'Enter' om naar de vorige cel in de kolom te gaan.
  • Navigeer naar de eerste cel van een rij met 'Home.
  • Navigeer naar de eerste cel (A1) met 'Ctrl'+'Home'.
  • Navigeer naar de laatste cel van een kolom met 'End'.

Tekst opmaken

Selecteer de cellen, waarvan je de tekst wilt opmaken en pas de gewenste opmaak toe.

Het selecteren van meerdere kan met de muis, door eerst een cel te selecteren (één keer aanklikken) en vervolgens de muisknop ingedrukt te houden en de velden aan te wijzen die geselecteeerd moeten worden. Laat de muisknop los, wanneer je alle velden geselecteerd hebt. Pas vervolgens de gewenste opmaak toe. Dit kan o.a. met een klik op de betreffende knop voor vet/cursief/onderstreept.

De bovenste rij vastzetten

Bij tabellen met veel rijen is het handig als de koppen met de kolomtitels zichtbaar blijven. Dit kan middels de functie 'Rijen en kolommen vastzetten'.

  • Selecteer cel 'A2'.
  • Selecteer in het menu 'Beeld' de optie 'Rijen en kolommen vastzetten'.

Afdrukvoorbeeld

Het is handig om eerst het afdrukvoorbeeld te bekijken alvorens te gaan printen. Dit kan door in het menu 'Bestand' de optie 'Afdrukvoorbeeld' te kiezen. Hier kun je zien of alles op één pagina past of dat er kolommen 'af vallen' en op een tweede pagina worden afgedrukt. Je kunt het afdrukvoorbeeld weer sluiten via het rode kruisje.

In het afdrukvoorbeeld kunnen de pagina-instellingen aangepast worden. Zo kan er gewisseld worden tussen portret en landschapsmode.

Het afdrukvoorbeeld kan ook gebruikt worden voor het vergroten of verkleinen tekst. Een handige manier om toch alle kolommen op een pagina te krijgen.