Bij voorkeur schrijf ik over programma's die ik met een gerust hart installeer en adviseer. Een programma dat daar zeker niet bij hoort, is IncrediMail.

Nadelen van dit programma zijn:

  1. Gebruikers hebben geen idee hoe het programma op hun computer is gekomen; ongemerkt heeft het programma de plaats ingenomen van het standaard e-mailprogramma.
  2. Het programma probeert andere overbodige programma's te installeren.
  3. Het programma heeft geen fatsoenlijke export-functionaliteit; andere e-mailprogramma's kunnen de e-mail niet importeren.
  4. Het is lastig te verwijderen.
  5. Het toont advertenties.

Dit is allemaal opzettelijk zo gemaakt. En dat geeft weinig vertrouwen in het bedrijf achter dit product. De broncode van dit product is niet openbaar, zodat we niet kunnen controleren wat het programma precies doet met onze gegevens. Omdat het verdienmodel gebaseerd is op advertenties is het niet onaannemelijk dat er gegevens van u verzameld worden.

De e-mailberichten in Incredimail zijn niet toegangkelijk voor andere e-mailprogramma's zoals die Mail van Microsoft, Thunderbird of het archiveringsprogramma Mailstore. Incredimail frustreert zo niet alleen een eventuele overstap naar een ander e-mailprogramma, maar ook het archiveren van bepaalde of alle opgeslagen e-mailberichten met Mailstore en zelfs het inlezen van e-mailberichten van een gecrashte computer.

Het bedrijf en product maken op mij een onbetrouwbare indruk, terwijl dat voor mij een essentiele voorwaarde is bij de selectie van een e-mailprogramma. E-mail bevat vaak genoeg vertrouwelijke informatie, en dat vraagt om een betrouwbaar e-mailprogramma. Gelukkig zijn die ook beschikbaar. Thunderbird is geschikt prima geschikt voor grootgebruiker, terwijl een webmail-applicatie vaak prima voldoet voor de kleingebruiker. Vaak[1] wordt voor de webmail gebruik gemaakt van Roundcube, een opensource, gebruiksvriendelijke en veilige webapplicatie.


  1. Zo ook bij Zeelandnet. ↩ī¸Ž