FFmpeg is een krachtig opensource en cross-platform hulpmiddel voor allerlei klusjes met audio- en videobestanden. Vandaag gebruikte ik het voor het inkorten van een geluidsopname van een kerkdienst.

Zo af en toe wordt mij gevraagd om eenvoudige bewerkingen uit te voeren op audio- of videobestanden. Dit keer het inkorten van een audiobestand met een opname van een kerkdienst, bedoeld om op een cd te kopiëren. We willen een stuk van het begin en het einde afhalen, zodat de kerkdienst op een cd van 80 minuten past.

Voor dit soort klusjes heb ik een favoriet stuk gereedschap: FFmpeg.[1] Ik open een terminal[1:1] en voer onderstaande opdracht in. De tekst met de blokhaken vervang ik met de juiste gegevens.

$ ffmpeg -ss [startpunt HH:MM:SS] -t [lengte in seconden] -i [origineel.mp3] [resultaat.mp3]

Met de eerste tekst achter -ss geven we aan op welk moment we eerste knip willen zetten. De kerkdienst begint pas na 12 minuten en 30 seconden en dat voeren we dan zo in -ss 00:12:30.

Vervolgens passen we de tekst achter -t aan. Hier geven we de lengte in seconden op van het fragment dat we willen krijgen. Als de kerkdienst bijvoorbeeld (na de loze 12 minuten) 60 minuten duurde voeren we dit als volgt in: -t 3600 (60 minuten x 60 seconden).

Achter de -i van 'input' voeren we de naam van het originele bestand in. Bijvoorbeeld 2017-06-04-kerkdienst.mp3.

Tenslotte vervangen we de laatste tekst met blokhaken met de naam van het nieuw te maken ingekorte audio-bestand. Bijvoorbeeld 2017-06-04-kerkdienst-ingekort.mp3.

De opdracht in de terminal ziet er als het goed is nu zo uit.

$ ffmpeg -ss 00:12:30 -t 3600 -i 2017-06-04-kerkdienst.mp3  2017-06-04-kerkdienst-ingekort.mp3

Na een druk op Enter wordt de opdracht uitgevoerd en binnen enkele ogenblikken is het ingekorte bestand gereed om op een audio-cd gekopieerd te worden.  1. FFmpeg is opensource- en cross-platformsoftware voor het bewerken van audio- en video-bestanden. Website: ffmpeg.org ↩︎ ↩︎