CdBurnerXP is geen open source software, maar wel gratis. Het komt echter wel tegen de prijs dat het intallatieprogramma standaard ook andere software installeerd.

Installatie

  1. Download hier het installatieprogramma en start de installatie (downloaden en uitvoeren).

officezondercd_01

Let bij de installatie goed op! Het programma probeert extra software te installeren (in mijn geval de browser Opera). Wil je dat niet, dan moet je even goed opletten wat je aanklikt.

  1. Kies tijdens de installatie welke talen je wilt installeren.[1]

Audio cd maken

  1. Start en het programma.

cdburner10
4. Geef aan dat je een audioschijf wilt branden en druk op OK.

cdburner11
5. Selecteer in het nieuwe scherm welk bestand je wilt branden en klik op Toevoegen.

  1. Geef bij Aantal kopieën aan hoeveel cd's je wilt branden.

  2. Klik op Branden. Er verschijnt nogmaals een scherm waarin instellingen aangepast kunen worden.

cdburnerBurnOptions

  1. Klik op Brandproces starten om nu daadwerkelijk te starten met het maken van een of meerdere cd's. Er verschijnt nu een scherm met informatie over de voortgang. Indien je meerdere cd's gemaakt moeten worden, wordt de cd zodra deze gereed is standaard automatisch 'uitgeworpen' en kan er een lege cd ingebracht worden.

  1. Na installatie kan in de applicatieinstellingen de weergavetaal aangepast worden. ↩︎